Tag - สุขภาพ

ตุลาคม 2018

5 กฎเหล็ก คนสิงคโปร์ มีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดในโลก

#คนสิงคโปร์ มีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดในโลก #ยึดกฎเหล็ก5 ข้อของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด 1. กินดี คือ ไม่กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป 2. กายดี คือ ออกกำลังกายวันละ 30 นาที 3. ไม่อ้วน คือดูค่ามวลกายระหว่าง 18.5-24.9 4. ไม่ดื่ม คือ งดการดื่มแอลกอฮอลล์ หรือ ผู้หญิงดื่มไวน์ไม่เกินวันละ 1 แก้ว ผู้ชายดื่มไวน์ไม่เกินวันละ2 แก้ว 5. ไม่สูบ คือ งดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด คัดย่อจากบทความของ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ