ประเภทรายการ : สนทนาเชิงสร้างสรรค์

พิธีกรหลัก : คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ และ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น.

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24


ดูรายการย้อนหลัง

Prev 1 of 26 Next
Prev 1 of 26 Next