วิธีเอาตัวรอดเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ

#เศรษฐกิจไทยเติบโดต่ำที่สุดในอาเซียน ดีกว่าแค่สิงคโปร์กับบรูไนซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ อินโดนีเซียเคยเป็นยักษ์หลับตอนนี้ตื่นมาหายใจรดต้นคอเราแล้ว ประเทศอื่นเติบโตมากกว่าเราเยอะ หากเรายังต้วมเตี้ยมแบบนี้ จะทำให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านี้

#แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ
– ประหยัดอดออม ลดวัตถุนิยม
– ต้องไม่กู้
– ถ้าต้องกู้ให้กู้แต่น้อย
– ต้องไม่กู้หลายทาง
– ถ้าเป็นหนี้ต้องพยายามผ่อนคืนให้หมดโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เป็นหนี้ระยะยาว 

ข้อเตือนใจโดย ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย