อย่าให้คำพูดของใครหรืออะไร มาทำลายเราได้

#

“ที่ผ่านมาครู Sup’K ได้ออกข่าวพร้อมกันถึง 5สำนัก
+ เว็บ Dramaเรื่อง โจทย์มะม่วง ส้มโอ แตงกวา และแตงร้านฯ

เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะเป็นปัญหาร่วมที่เกือบทุกคนเคยเจอ จึงเป็นอารมณ์ร่วมของคนทั้งชาติ

ก่อนอื่น ผมขอชื่นชม สำหรับ น้อง ป.1 ที่เป็นข่าว
ขอเป็นกำลังใจให้น้องขยันทำโจทย์ เพื่อจะได้เป็นเด็กที่เก่งเลขยิ่งๆขึ้นในอนาคตนะครับ

สำหรับเด็กไทยทุกคน ขอฝากเอาไว้ว่า
“ความผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย”

ดังนั้น ในวันใดที่น้องทำผิดไป เมื่อเรายอมรับผิด 
ขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้อภัยตัวเอง
ต่อจากนั้น ก็ขอจงลุกขึ้นมาสู้ใหม่
โดยค่อยๆใช้สติปัญญา วิเคราะห์หาหนทางแก้ไข

“อย่าให้คำพูดของใคร หรือ อะไร มาทำลายเราได้”

ถ้ามีใครที่ไม่รักเรา มาพูดคำแย่ๆอะไรใส่หู
“โปรดจงอย่าเอามาใส่ไว้ในใจ”
เพราะนั่นเป็นแค่คลื่นเสียงของคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราเท่านั้น 
ขอให้มันเป็นแค่คลื่นเสียงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไป
“อย่าให้สิ่งนั้น มันกำหนดชะตาชีวิตเราไปตลอดกาล”

❤ ขอเป็นกำลังใจสำหรับครูรุ่นน้องที่ตกเป็นข่าว
ขอบอกว่า ใครๆก็มีโอกาสผิดได้ทั้งนั้น
ขอแนะนำว่า “อย่าให้สัมภาษณ์สำนักข่าวใดๆ”
แค่พูดคุยปรับความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองและเด็กในสถานที่ส่วนตัวก็พอ

สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ 
นี่คือโอกาสสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งท่านสามารถประกาศเป็นนโยบายการเรียนรู้ยุค4.0
โดยให้เด็กสามารถแสดงความคิดได้หลากหลาย
อย่างสร้างสรรค์ในชั้นเรียน

อันจะทำให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้
และทำให้เด็กกล้าคิด กล้าสร้างนวตกรรมใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับ”