เช็คให้ชัวร์ ว่าคุณพร้อมลงทุนใน “ICO” หรือไม่?

#เช็คให้ชัวร์ ว่าคุณพร้อมลงทุนใน “ICO” หรือไม่?            

ICO (Initial Coin Offering) คือ การระดมทุนด้วยการเสนอขายdigital token ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี blockchain เป็นพื้นฐาน 

แม้ว่าการลงทุนใน ICO หากประสบความสำเร็จ อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงมาก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้น ข้อควรระวังต่อไปนี้ จุงเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษา

1. #รู้จุดประสงค์ รู้ว่าผู้ระดมทุนนำเงินไปทำอะไร มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนหรือไม่
2. #รู้สิทธิ รับทราบสิทธิผู้ถือToken จากเอกสารการเสนอขาย (White Paper) 
3. #รู้สัญญา มีการเปิดเผย Smart Contract บนเว็บไซด์ และสอดคล้องกับ White Paper หรือไม่
4. #รู้ป้องกัน ตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ Platform ที่ใช้ระดมทุน ดูรัดกุม น่าเชื่อถือ ไม่มีข่าวถูก Hack เป็น Fraud หรือ Scam

#ข้อควรระวัง

1. #ระวังโดนโกงจากแดนไกล ICO เป็นธุรกรรมข้ามประเทศ หากธุรกิจไม่มีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้อย่างเพียงพอ ผู้ลงทุนอาจถูกลวงหรือตกเป็นเหยื่อกลโกงออนไลน์ได้ง่าย เพราะมิจฉาชีพ อาจจะเข้ามาหลอกลวง โดยแฝงเป็นผู้ระดมทุน
2. #ระวังTokenหมดค่า หาก Digital Token ที่ลงทุนไว้ไม่เป็นที่นิยม อาจซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยาก
3. #ระวังธุรกิจล้มเหลว มักเป็น Project ที่ก่อตั้งใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว
4. #ระวังสัญญาณอันตราย ระวังคำโฆษณาชวนเชื่อ ที่มีแนวโน้มว่าคุณจะถูกหลอกลวง

*การลงทุนใน ICO เป็นรูปแบบการลงทุนที่ยังใหม่ และมีความเสี่ยงสูง การเข้าใจรูปแบบการลงทุนก่อนตัดสินใจ จะช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้

ข้อมูลจาก : ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.)