สมุนไพรทำลายไต ตายไม่รู้ตัว

สมุนไพร #ทำลายไต ตายไม่รู้ตัว : สมุนไพรที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที่ไต

– #พิษทำให้บาดเจ็บของไตโดยตรง เช่น 
• #มะเฟือง สรรพคุณแก้ไอ ขับปัสสาวะ แต่อย่าดื่มมะเฟืองคั้นตอนท้องว่าง, อย่าทานมะเฟืองในขณะที่ร่างกายมีภาวะขาดน้ำ ไม่ควรทานในปริมาณมาก เพราะอาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไต ได้แก่อาการสะอึก สับสน ชัก ไม่รู้สึกตัว และนำไปสู่การเสียชีวิตได้
• #ลูกเนียง กินลูกเนียงดิบและดื่มน้ำน้อย เกิดอาการพิษพบในผู้ชายส่วนใหญ่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเอว ปัสสาวะลำบาก ความดันเลือดสูง เกิดนิ่วและอุดตันทางเดินปัสสาวะ ทานลูกเนียงแบบต้มช่วยลดพิษจากกรดบางชนิดในลูกเนียงได้
• #ชะเอมเทศ สรรพคุณแก้ไอ ละลายเสมหะ (ส่วนผสมในยาอมแก้ไอ) อาจทำให้เกิดความดันเลือดสูง ใช้ติดต่อกันนานอาจเกิดการบาดเจ็บบริเวณท่อไตส่วนต้น
• #แครนเบอร์รี่ คุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ แต่ทานมากไปต่อเนื่องนานไป (โดยเฉพาะในรูปแบบเม็ด) อาจเกิดนิ่วได้
• #มาฮวง สมุนไพรจีน สรรพคุณรักษาโรคหอบหืด และไข้หวัด และใช้ลดน้ำหนัก แต่อาจเกิดความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว มีผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการสั่นนอนไม่หลับ อาจเกิดนิ่ว(กรณีทานในรูปแบบอาหารเสริม) หรืออาจรุนแรงถึงเลือดออกในสมอง หัวใจเต้นผิดปกติ จนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น

– #พิษจากสารที่ปนเปื้อนกับสมุนไพร
ขาดมาตราฐานในการผลิต เช่น พบเสตียรอยด์, สารตะกั่ว,สารหนู,สารปรอท ทำให้เกิดพิษ เกิดการบาดเจ็บที่ท่อไต เกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ เกิดอาการเบาจืด เป็นต้น
– #พิษจากการใช้สมุนไพรผิดชนิด
เช่นใช้สมุนไพรจีนบางตัวที่มีส่วนผสมของAristolochic acid เพื่อใช้ลดน้ำหนัก หรืออยู่ในอาหารเสริม ทำให้เกิดไตเสื่อมอย่างรวดเร็ว และภาวะซีดรุนแรง และอาจจำไปสู่การเป็นมะเร็งของเซลส์ทางเดินปัสสาวะ
– #ฤทธิ์ของสมุนไพรตีกับยาตัวอื่น
เช่น การใช้ยา St.John’s wort เพื่อรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ และต้านภาวะซึมเศร้า อาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้านเฉียบพลันต่อยากดภูมิในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต
– #พิษจากการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโพแทสเซียม

#กลุ่มทำให้โพแทสเซียมสูง

• น้ำลูกยอ มีความเชื่อว่าใช้รักษามะเร็ง และอาจทำให้เกิดตับอักเสบ
• ทุเรียนก้านยาว, ทุเรียนชะนี
• ส้มสายน้ำผึ้ง

#กลุ่มทำให้โพแทสเซียมต่ำ #ความดันเลือดสูง

• ชะเอมเทศ
• มะขามแขก
• มาฮวง
• โสม

เรียบเรียง : ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ข้อมูล : สุภินดา ศิริลักษณ์, อาคม นงนุช, ชาครีย์ กิติยากร
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล