คนมีสาระ

ตุลาคม 2018

“ประวัติศาสตร์ใหญ่”… ใหญ่เพียงไร

#โลกวันนี้ “ประวัติศาสตร์ใหญ่”… ใหญ่เพียงไร . “ประวัติศาสตร์ใหญ่” หรือที่นักประวัติศาสตร์แขนงใหม่นี้เรียกว่า “Big History” นั้นใหญ่กว่าประวัติศาสตร์ของกำเนิดดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์โลกตลอดจนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะแห่งดาราจักรทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ประวัติศาสตร์ใหญ่ที่ว่านี้ย้อนไปถึงวาระแรกกำเนิดเอกภพ หรือ “The Universe” . มนุษย์พยายามตอบคำถามถึงกำเนิดของตัวมนุษย์เองมานานนับแต่เริ่มมีความคิดสงสัยที่มาของตัวมนุษย์เอง แต่มนุษย์ก็ยังหาคำตอบอยู่อย่างไม่ลดรา จนวันนี้มนุษย์ที่เป็นนักคิดหาเหตุผลตอบคำถามด้วยหลักทฤษฎีและการคำนวนพิสูจน์ทดลอง-คือนักวิทยาศาสตร์ และมนุษย์ที่เป็นนักตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบต่อสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจสรรพสิ่งเหล่านั้น-คือนักปรัชญา ทั้งสองกลุ่มนักคิดบนโลกที่ตนเองอยู่อาศัยกำลังมองหาคำตอบที่ไกลออกไปบนท้องฟ้า…ไกลเลยท้องฟ้าออกไป…และไกลออกต่อๆไปถึงกำเนิดเอกภพ อันเป็นต้นทางของประวัติศาสตร์ใหญ่ . Isaac Asimov รวมคำอธิบายเอกภพอันเป็นผลจากการศึกษาของมนุษย์นักคิดแต่โบราณกาลจนปัจจุบัน ในหนังสือชื่อ “Isaac Asimov’s Guide to Earth and Space” โดยตั้งคำถามเรื่องอายุหรือกำเนิดเอกภพ: How old is the universe? แล้วลำดับความพยายามของนักคิดสำคัญหลายคนแต่อดีตในการค้นหาคำตอบ สรุปได้ว่าเอกภพคืออาณาจักรแห่งดวงดาวที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั้นเป็นเอกภพที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากคำนวนย้อนหลังไปเอกภพก็น่าจะมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันและยิ่งย้อนหลังไปมากๆก็จะพบว่าเอกภพเล็กลงๆไปมากๆจนถึงจุดกำเนิดของเอกภพที่เป็นมวลปริมาตรขนาดเล็กยิ่งยวด . นักดาราศาสตร์คนแรกที่คิดเรื่องนี้เป็นชาวเบลเยี่ยมชื่อ Georges Eduard Lemaitre (1894-1966) ผู้เสนอความคิดในปี 1927 ว่าเอกภพเริ่มต้นแรกกำเนิดเป็นเสมือน cosmic egg หรือ “ไข่จักรวาล” ขนาดเล็ก ซึ่งเกิดระเบิดแตกออกอย่างรุนแรง การระเบิดของไข่จักรวาลส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพลังระบิดอันมหาศาลขยายขนาดของจักรวาลที่เชื่อว่ามีเพียงภพเดียวจึงเรียกว่า “เอกภพ” แต่เอกภพนี้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ . นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ชื่อ George Gamow (1904-1968) เรียกการระเบิดครั้งใหญ่ของไข่จักรวาลว่า “the big bang” ซึ่ง ศาสตราจารย์ระวี ภาวิไล (1925-2017) นักดาราศาสตร์ไทย เรียกว่า “มหากัมปนาท”. . Edwin Powell Hubble (1889-1953) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นผู้พิสูจน์ในปี 1929 ยืนยันเรื่องการขยายตัวของเอกภพและการเดินทางแยกห่างของแกแล็กซี่ รับทราบดังนี้แล้ว Isaac Asimov [...]

เช็คให้ชัวร์ ว่าคุณพร้อมลงทุนใน “ICO” หรือไม่?

#เช็คให้ชัวร์ ว่าคุณพร้อมลงทุนใน “ICO” หรือไม่? ICO (Initial Coin Offering) คือ การระดมทุนด้วยการเสนอขาย digital token ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี blockchain เป็นพื้นฐาน แม้ว่าการลงทุนใน ICO หากประสบความสำเร็จ อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงมาก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้น ข้อควรระวังต่อไปนี้ จุงเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษา 1. #รู้จุดประสงค์ รู้ว่าผู้ระดมทุนนำเงินไปทำอะไร มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนหรือไม่ 2. #รู้สิทธิ รับทราบสิทธิผู้ถือ Token จากเอกสารการเสนอขาย (White Paper) 3. #รู้สัญญา มีการเปิดเผย Smart Contract บนเว็บไซด์ และสอดคล้องกับ White Paper หรือไม่ 4. #รู้ป้องกัน ตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ Platform ที่ใช้ระดมทุน ดูรัดกุม น่าเชื่อถือ ไม่มีข่าวถูก Hack เป็น Fraud หรือ Scam #ข้อควรระวัง 1. #ระวังโดนโกงจากแดนไกล ICO เป็นธุรกรรมข้ามประเทศ หากธุรกิจไม่มีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้อย่างเพียงพอ ผู้ลงทุนอาจถูกลวงหรือตกเป็นเหยื่อกลโกงออนไลน์ได้ง่าย เพราะมิจฉาชีพ อาจจะเข้ามาหลอกลวง โดยแฝงเป็นผู้ระดมทุน 2. #ระวังTokenหมดค่า หาก Digital Token ที่ลงทุนไว้ไม่เป็นที่นิยม อาจซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยาก 3. #ระวังธุรกิจล้มเหลว มักเป็น Project ที่ก่อตั้งใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว 4. #ระวังสัญญาณอันตราย ระวังคำโฆษณาชวนเชื่อ ที่มีแนวโน้มว่าคุณจะถูกหลอกลวง *การลงทุนใน ICO เป็นรูปแบบการลงทุนที่ยังใหม่ [...]

ปัญหาและข้อเสนอ แก้ไขปัญหาจราจร ระยะสั้น

#ปัญหาและข้อเสนอ #แก้ไขปัญหาจราจร #ระยะสั้น 1. #ขยายเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (peak hours) ในช่วงเช้า โดยดึงคนขับรถให้ออกเช้าขึ้นหรือสายขึ้น โดยรัฐสนับสนุนค่าผ่านทางด่วน และค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทั้งนี้ในสิงคโปร์ ดำเนินการวิธีนี้โดยผู้ใช้รถไฟฟ้าก่อน 5.30 น. ใช้บริการฟรี 2. #การกำหนดช่องทาง HOV (heavy occupancy vehicle ซึ่งมีแล้ว แต่ไม่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ให้สำรวจเส้นทางสำคัญ HOV คือ รถที่มีผู้โดยสารมาก และจะเพิ่มจำนวนของ passenger 1.1 คนต่อคัน และลดจำนวนรถลง ทั้งนี้รวมถึงกานกำหนดให้รถ taxi สามารถรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นระหว่างทางโดยความสมัครใจของผู้โดยสารคนแรก ซึ่งทำให้ภาระค่าโดยสารถูกลงด้วย 3. #กำหนดแนวเขตก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งมีมาตรฐานแล้ว เช่น มาตรฐานการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเมือง ของสำนักนโยบายและแผนจราจรและขนส่งหลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนการเปิดช่องเลี้ยวขวาซึ่งจะทำใฟ้รถทางตรงมีความจุถนนลดลงมาก (รถเลี้ยวขวา 1 คันเท่ากับ รถทางตรง 1.6 คัน) 4. #เคร่งครัดทางลัดทางเลี่ยง (detour) สำหรับบริเวณการก่อสืร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยขอความร่วมมือกับส่วนราชการใกล้เคียง เพื่อเลี่ยงทางลดปริมาณการจราจร ซึ่งปกติเอกส่ารแนบสัญญาก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องนำเสนอ . #การแก้ไขปัญหาระยะยาว 1. #ลดการส่งเสริมให้ใช้รถยนตร์นั่ง โดยแก้ไข พรบ.ควบคุมอาคารที่กำหนดให้มีที่จอดรถในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เป็นห้ามสร้างที่จอดรถยนตร์ในอาคารที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 2. #อาคารพาณิชย์เดิมในเส้นทางขนส่งมวลชน อนุญาติให้เปลี่ยนที่จอดรถเป็นพื้นที่ขาย โดยส่งเสริมสนับสนุนทุกทาง และต้องกำหนดพื้นที่ในโครงการจัดทำเป็นแถวคอยรถสาธารณะ (taxi stands) อย่างเป็นระบบ 3. #กำหนดให้ที่จอดรถ ส่งเสริมรถประเภท HOV และให้ยกเลิกการจอดรถยนตร์ฟรีเมื่อซื้อของจำนวนตามกำหนด และอาจให้รัฐเป็นผู้เก็บค่าจอดรถยนต์หักจากภาษีที่อาคารต้องจ่ายให้รัฐ 4. #กำหนดพื้นที่ถนนที่ต้องชำระค่าเข้า (road pricing) ในชั่วโมงเร่งด่วน 5. #สร้างระบบโดยสารขนส่งหลายประเภท (multi-mode transportation) อย่างจริงจัง [...]

ธรรมะบนเขา

📰 #ธรรมะบนเขา กดลิ้งค์👉เพื่ออ่านธรรมะประจำวัน ————————————– ☀️ ธรรมะรุ่งอรุณ “อาหารของใจ” 👉 https://bit.ly/2odpwEl ————————————– ❤ ธรรมะโดนใจ 👉 https://bit.ly/2BI02sx ————————————– 🌙 ธรรมะก่อนนอน “วิธีระงับความโกรธ” 👉 https://bit.ly/2BI0Ihz ————————————- พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ส่งคำถามได้ที่ LINE @apichato 👇👇👇 https://line.me/R/ti/p/%40apichato

ธุรกิจเพื่อสังคม ดำรงคุณค่าแท้ๆ

#ธุรกิจเพื่อสังคม ดำรงคุณค่าแท้ๆ การสร้างองค์กรสิ่งสำคัญคือต้องมุ่งมั่นต่อสู้ ที่สำคัญคือต้องมีแรงบันดาลใจในการทำ การท้าทายในวิถีการจัดการคือสิ่งที่คนยอมรับเป็นการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม . ในโลกยุคใหม่ไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือต้องประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการให้สังคมยอมรับด้วย . มีหลายเครื่องมือที่องค์กรยึดถือเพื่อให้มีภาพลักษณ์ เพื่อจดจำในเรื่องการทำเพื่อสังคม สังคมจดจำได้มากคือคำว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์กรทุกระดับจะจัดงบประมาณจากผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมเป็นโครงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ทำทุกปีแตกต่างออกไป ในประเทศไทยจะพบองค์กรหลายแห่งทำโครงการจนเป็นที่จดจำ นำไปใช้เป็นภาพลักษณ์ต่อความรับผิดชอบสังคมตลอดมา . มิติใหม่แห่งการสร้างการยอมรับในสังคมอุดมปัญญา องค์กรธุรกิจเริ่มปรับมุมมองสำคัญในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise) หรือองค์กรสร้างสังคมให้มีมิติแห่งการแบ่งปัน . สังคมที่ดีคือสังคมแห่งการเรียนรู้ และการยอมรับกิจการเพื่อสังคมคือธุรกิจปกติที่ทำแล้วสร้างมูลค่าให้สังคมโดยการจัดการธุรกิจทั่วไป สิ่งที่แตกต่างคือการบริหารจัดการจะทำเพื่อสังคมดำรงคุณค่า การดูแลกิจการเพื่อสังคมในมิติแห่งการดูแลสิ่งแวดล้อม . การสร้างองค์กรที่ไม่ทำลายมลภาวะ การเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมให้โอกาสกับคนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้คนไร้บ้านมีงานทำ ฝึกฝีมือแรงงาน แม้ผู้ถูกจองจำเมื่อออกจากสถานที่กักขังได้รับการฝึกให้มีฝีมือกลายเป็นพ่อครัวชั้นนำในร้านอาหารกิจการเพื่อสังคม และไม่กลับเข้าสถานที่กักขัง ทั้งยังถือเป็นการสร้างคุณค่าภายใน ลดการสูญเสียกำลังทรัพยากรมนุษย์ สำคัญคือการทำให้สังคมมีคุณค่า ให้ฐานะของคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีพลัง มีที่ยืน มีหลักคิด การดำรงอยู่อย่างยั่งยืน . ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศที่สร้างมุมมองให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในมิติอย่างสร้างสรรค์ รัฐบาลสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณ สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ลดภาษี แต้มต่อในการได้รับงานภาครัฐ ทำให้กิจการเพื่อสังคมของอังกฤษได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ง โดยภาพรวมประเทศอังกฤษถือเป็นแม่แบบสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม . ฉบับหน้าจะเล่าสถานการณ์สำคัญกิจการเพื่อสังคมในเมืองไทยเป็นเช่นใด . รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มศว.

รู้เท่าทันยุค Post-Truth โลกที่คนไม่สนความจริง

#รู้เท่าทันยุค Post-Truth โลกที่คนไม่สนความจริง #ปัจจุบันเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ หรือการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำทางด้าน Social Media ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น Facebook twiter หรือ IG พยายามเร่งที่จะให้คนทั่วไปรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล โดยนโยบายของหน่วยงานเหล่านี้พยายามให้คนรู้เท่าสื่อดิจิทัลและ ทำอย่างไรไม่ให้ระบบของเขาไปทำลายเสรีภาพทางการสื่อสาร โลก #โซเซียลมีเดีย มีศัพท์ทางเทคนิคที่เรียกว่า user generated content คือบุคคลที่มีการใช้งานในโลกดิจิทัลที่สามารถใช้และสร้าง Content อย่างเช่น Facebook ที่มีการผลิต Platform แต่จะมีผู้ใช้งานเป็นคนช่วยผลิต Content ต่างๆ คอยส่งข้อมูลเพื่อให้เกิดการแชร์ ซึ่งใครๆก็สามารถที่จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งจากสถานการณ์ต่างๆตรงนี้ทำให้เราเจอวิกฤตคือ ผู้ใช้งานบางคนอยากที่จะ ปล่อยข่าวลือ ข่าว Fake ข่าวที่ไม่จริงออกไปด้วยเป้าหมายอะไรบางอย่าง ทำให้ในระบบนั้นกลายเป็นระบบที่ไม่มีคุณภาพ อย่างเช่นในสังคมเราตอนนี้ที่เจอปัญหาตรงนั้นคือ ข้อมูลที่เป็นเรื่องไม่จริงมีอยู่เยอะมากในพื้นที่สื่อ Social โดยขณะนี้มี application หลายๆ App ที่ตระหนักในเรื่องนี้ #ในโลก #Social การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะไม่เหมือน TV ที่จะเป็นไปตามช่วงเวลาที่ออกอากาศ แต่ในโลก Social ข้อมูลจะกระจายเป็นใยแมงมุม ซึ่งขึ้นอยู่กับการ Click ของคนซึ่งจะมีทั้งข่าวเก่าและข่าวใหม่วนเวียนกัน จากการทำงานวิจัยทำให้เห็นว่าข่าวที่เป็น Fake NEWS หรือข่าวไม่จริงจะมีการวิ่งในลักษณะวิ่งแล้วกระจายเหมือนใยแมงมุม ซึ่งพื้นฐานของคนชอบในการแชร์ ในขณะเดียวกันหากมีข่าวแก้ออกมาข่าวแก้จะมีการวิ่งที่ช้ากว่า ในขณะที่ข่าวลวงจะหยุดกระแสได้จะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่จะมีการหยุดข่างลวงเหล่านั้น #ข่าวลือ นั้นจะหยุดได้ต้องมีตัวช่วยคือต้องมีสำนักข่าวกระแสหลักจะช่วยหยุดข่าวลือได้ดีมากเพราะ ว่าสำนักข่าวเหล่านนี้จะมีการตรวจสอบและมีความน่าเชื่อถือ และต้องเข้าใจข่าวลือหรือข่าวที่เป็น Fake NEWS จะมีลักษณะเป็นเหมือน ซอมบี้ คือไม่วันตาย จากข้อมูลที่เป็นลักษณะนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและจะหยุดมันอย่างไร เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า [...]

ผู้ตรวจการเลือกตั้งคือใคร มาจากไหน ทำหน้าที่อะไร 🔍

#ผู้ตรวจการเลือกตั้งคือใคร มาจากไหน ทำหน้าที่อะไร 🔍 #การจัดการเลือกตั้งของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. โดยในระดับจังหวัดนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ กกต. จังหวัดๆ 5 คน จากผู้ที่ได้รับการสรรหาจากผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเข้ามาเป็นกลไกการทำงานของ กกต. ในระดับพื้นที่ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว และมีอํานาจหน้าที่ เช่น รับผิดชอบในการอํานวยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ เสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ เสนอแนะต่อกกต. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เป็นต้น – ​#อย่างไรก็ตาม การมี กกต. จังหวัดทำงานประจำและคัดสรรจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นหลักทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายประการ เช่น ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานที่ส่วนใหญ่ กกต. จังหวัดจะมีบทบาทสำคัญเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น นอกจากนี้ การเป็นคนพื้นที่อาจทำให้การทำงานของ กกต. จังหวัดถูกแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองในพื้นที่ได้ ​#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้ออกแบกลไกสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในระดับจังหวัดใหม่ โดยการยกเลิก กกต. จังหวัดและกำหนดให้มี #ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ขึ้นมาแทน โดยใช้วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง ดังนี้ (#1) ให้ กกต. คัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายชื่อขึ้นไว้บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลาตามที่ กกต. กําหนดแต่ไม่เกิน 5 ปี (#2) การคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องคัดเลือกจาก • บุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ • ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา 5 ปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง • เป็นบุคคลที่เชื่อได้ว่า มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย • ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้สําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. • ไม่เป็นผู้มีบุพการีคู่สมรส [...]

โลกวันนี้

#โลกวันนี้ – การมองโลกที่มีมนุษยชาติอยู่อาศัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินและผืนน้ำที่เกาะตัวเป็นก้อนกลม โคจรล่องลอยวนไปมาในอวกาศ อาจมีมุมมองได้ต่างกัน #ถ้ามองแบบภาพกว้างก็ให้ถอยออกไปนอกระบบสุริยะ เห็นโลกเป็นเพียงเทหะวัตถุในอวกาศ เป็นจุดสีฟ้าจางๆ วางตัวอยู่ตรงวงโคจรวงที่สามจากศูนย์กลางอันเป็นดวงดาวแสงอ่อนที่มนุษย์เรียกว่าดวงอาทิตย์ หรือ The Sun เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเล็กๆ บริเวณขอบนอกของดาราจักรทางช้างเผือก หรือ The Milkyway Galaxy มองโลกแบบนี้จะเห็นความโดดเดี่ยวเดียวดายของจุดสีฟ้าอ่อนซีดจางๆ หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า The Pale Blue Dot เป็นการมองโลกแบบฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มองโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เรียกชื่อว่า The Earth จะไม่เห็นปัญหาความวุ่นวายอะไรบนผิวโลก ไม่เห็นแม้แต่รูปแบบชีวิตบนผิวโลก เว้นแต่ถ้าจะเข้าไปใกล้ๆ ก็จะเห็นสรรพชีวิตสารพันรูปแบบและหลากหลายปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็ยังไม่เห็นอะไรมากไปกว่าจุดสีฟ้าจางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีสีสันและชีวิตที่หลากหลายขึ้น จาก The Pale Blue Dot ก็กลายมาเป็น The Blue Planet ถ้าไม่ลงไปอยู่บนโลก ไม่ลงไปคลุกคลีมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและสรรพสิ่ง ก็จะไม่มีปัญหาให้เดือดร้อนทุกข์สุขจนต้องดิ้นรนหาทางให้พ้นทุกข์กันแต่ประการใด การมองโลกจากสุดขอบปลายทางของระบบสุริยะจึงยังผลให้เกิดความสงบสุขอย่างเปี่ยมล้น #มุมมองของมนุษย์ที่มีต่อโลกเป็นมุมแคบกว่าจินตนาการ กว้างที่สุดของมุมแคบก็เพียงเห็นโลกกลมที่ถูกจับมาจัดแผ่แบนราบเป็นแผนที่แสดงแผ่นดินและผืนน้ำ แสดงอาณาบริเวณที่มนุษย์อยู่อาศัย แบ่งแยกเขตแดนกันตามที่เป็นผลพวงของการใช้กำลังอำนาจทางการเมืองการทหารแต่โบราณ อธิบายให้เห็นว่าแผ่นดินและผืนน้ำตรงไหนเป็นของมนุษย์กลุ่มใด เรียกกลุ่มตัวเองว่าเป็นรัฐเป็นประเทศชื่ออะไร แล้วมนุษย์ก็ต่อสู้ปกป้องดินแดน ขยายดินแดน สูญเสียดินแดนและชีวิตที่ต่อสู้ปกป้องดินแดนที่มีพรมแดนและมีชื่อเรียกขานเป็นประเทศทั้งหลายเหล่านั้น เป็นการมองโลกแบบเป็นโลกมนุษย์ หรือ The World เป็นการมองตัวเองของมนุษย์แบบภูมิรัฐศาสตร์ ละเลยแม้แต่จะพิจารณาปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อม มองจากฐานข้อมูลปัญหาของมนุษย์เอง มองโลกแบบนี้ มองเมื่อไรก็เห็นปัญหาเมื่อนั้น มนุษย์เรียกช่วงเวลาหรือยุคของพัฒนาการสังคมโลกแบบนี้ว่าเป็นความเจริญของมนุษยชาติ #มาปัจจุบันนี้ สู่ยุคหลังทันสมัย (Post Modern World) มนุษย์เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิตที่หลากหลายรายรอบมากขึ้น เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มอื่น รวมทั้งเห็นความสำคัญของความหลากหลายแห่งชีวภาพบนดาวเคราะห์โลกมากขึ้น พรมแดนที่เคยลากเส้นแบ่งไว้เพื่อปกป้องอัตลักษณ์และอำนาจของเผ่าพันธุ์ตนเริ่มถูกทำลายลงโดยปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้มนุษยชาติสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ปรับขยายวิธีคิด และเดินทางข้ามพรมแดนในยุคทันสมัยมากขึ้น จนอำนาจรัฐที่เคยใช้ต่อสู้รบราฆ่าฟันทำลายล้างกันเริ่มเสื่อมสลายไร้พลังอำนาจลง โลกยุคหลังทันสมัย คือโลกปัจจุบัน เป็นโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์ทำลายกำแพงแห่งอำนาจรัฐลงอย่างเกือบราบคาบ ด้วยพลังของการเดินทาง พลังแห่งการสื่อสารของข้อมูลข่าวสาร การเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนของมนุษย์ [...]

กินยาแก้ปวดมากไป ทำไตพัง

#กินยาแก้ปวดมากไป ทำไตพัง ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการซื้อยามากินเอง และกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะคนที่กินยาแก้ปวดต่าง ๆ ยาแก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะบางชนิด รวมถึงยาจีน ยาสมุนไพรไทย ที่ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ซึ่งมีผลทำให้ไตเสื่อม และไตวายได้ #ยาอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อไต ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDS) เป็นยาแก้ปวดที่ดี ใช้บรรเทาปวดจากโรคเกาต์ ข้อเข่าเสื่อม ปวดประจำเดือน ไมเกรน และปวดฟัน เป็นต้น แต่ยากลุ่มนี้มีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูง ค่าการทำงานของไตลดลง ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง จนถึงขั้นต้องฟอกเลือดล้างไต จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ต้องใช้ยาให้ถูกขนาด ไม่ใช้ยาต่อเนื่องนาน ๆ และต้องมีการตรวจและติดตามการทำงานของไต และไม่ใช้กับผู้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้ว ** ที่สำคัญ ยากลุ่มเดียวกัน แต่ชื่อการค้าอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งเราควรศึกษาว่า ยานั้นเป็นกลุ่มยาเดียวกันหรือไม่ และยานั้นมีชื่อการค้าอะไร #ยากลุ่มเอ็นเสดนี้ หลายคนใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อินโดเมทาซิน (Indomethacin) คือ ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคข้อเสื่อม ลดอาการปวด บวม ที่มีสาเหตุจากข้ออักเสบและเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ รวมทั้งใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน เป็นต้น #ไอบูเฟน หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้เป็นยาแก้ปวดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ไมเกรน อาการปวดจากข้ออักเสบ และใช้เป็นยาลดไข้ ตัวอย่างยาไอบูโพรเฟน ยาไอบูโพรเฟน (ชื่อสามัญ) มีชื่อทางการค้า เช่น บรูเฟน (Brufen), บูเฟล็กซ์ (Buflex), แอดวิล (Advil), แอมบูเฟน (Ambufen), แอนไบเฟน (Anbifen), อะนูเฟน [...]

มาทำความรู้จักกับ กกต. กันหน่อย

มาทำความรู้จักกับ #กกต. กันหน่อย คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เรามักจะคุ้นเคยกับการเรียกชื่อย่อว่า “กกต.” นั้นเป็นองค์กรอิสระที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้การเลือกตั้งซึ่งถือเป็นประตูบานแรกของการเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อ กกต. มีความสำคัญมากขนาดนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงกำหนดให้ กกต. ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ จำนวน 7 คน ซึ่งจะต้องคัดสรรจาก (1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้ง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 5 คน และ (2) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา อีกจํานวน 2 คน ที่สำคัญ ในกรณีของ กกต. ห้าท่านที่คัดสรรจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ นั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ เช่น • ต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี • ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ หรือ • เป็นผู้ทํางาน หรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี เป็นต้น กล่าวได้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็น กกต. ได้ต้องมีทั้งคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณงามความดีที่สูงยิ่งเลยทีเดียว เหตุที่ กกต. ต้องมีคุณสมบัติสูงก็เนื่องมาจาก กกต. มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญหลายประการ อาทิ – การจัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ – การสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม – การดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบัน เรากำลังจะมี กกต. ชุดใหม่ตามคุณสมบัติใหม่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ น่าสนใจและน่าติดตามว่า กกต. ยุคใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้สมกับเจตนารมณ์และความคาดหวังของประชาชนหรือไม่ โดย [...]