ตุลาคม 2018

โลกวันนี้

#โลกวันนี้

การมองโลกที่มีมนุษยชาติอยู่อาศัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินและผืนน้ำที่เกาะตัวเป็นก้อนกลม โคจรล่องลอยวนไปมาในอวกาศ อาจมีมุมมองได้ต่างกัน

#ถ้ามองแบบภาพกว้างก็ให้ถอยออกไปนอกระบบสุริยะ เห็นโลกเป็นเพียงเทหะวัตถุในอวกาศ เป็นจุดสีฟ้าจางๆ วางตัวอยู่ตรงวงโคจรวงที่สามจากศูนย์กลางอันเป็นดวงดาวแสงอ่อนที่มนุษย์เรียกว่าดวงอาทิตย์ หรือ The Sun เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเล็กๆ บริเวณขอบนอกของดาราจักรทางช้างเผือก หรือ The Milkyway Galaxy มองโลกแบบนี้จะเห็นความโดดเดี่ยวเดียวดายของจุดสีฟ้าอ่อนซีดจางๆ หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า The Pale Blue Dot เป็นการมองโลกแบบฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มองโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เรียกชื่อว่า The Earth จะไม่เห็นปัญหาความวุ่นวายอะไรบนผิวโลก ไม่เห็นแม้แต่รูปแบบชีวิตบนผิวโลก เว้นแต่ถ้าจะเข้าไปใกล้ๆ ก็จะเห็นสรรพชีวิตสารพันรูปแบบและหลากหลายปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็ยังไม่เห็นอะไรมากไปกว่าจุดสีฟ้าจางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีสีสันและชีวิตที่หลากหลายขึ้น จาก The Pale Blue Dot ก็กลายมาเป็น The Blue Planet ถ้าไม่ลงไปอยู่บนโลก ไม่ลงไปคลุกคลีมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและสรรพสิ่ง ก็จะไม่มีปัญหาให้เดือดร้อนทุกข์สุขจนต้องดิ้นรนหาทางให้พ้นทุกข์กันแต่ประการใด การมองโลกจากสุดขอบปลายทางของระบบสุริยะจึงยังผลให้เกิดความสงบสุขอย่างเปี่ยมล้น

#มุมมองของมนุษย์ที่มีต่อโลกเป็นมุมแคบกว่าจินตนาการ กว้างที่สุดของมุมแคบก็เพียงเห็นโลกกลมที่ถูกจับมาจัดแผ่แบนราบเป็นแผนที่แสดงแผ่นดินและผืนน้ำ แสดงอาณาบริเวณที่มนุษย์อยู่อาศัย แบ่งแยกเขตแดนกันตามที่เป็นผลพวงของการใช้กำลังอำนาจทางการเมืองการทหารแต่โบราณ อธิบายให้เห็นว่าแผ่นดินและผืนน้ำตรงไหนเป็นของมนุษย์กลุ่มใด เรียกกลุ่มตัวเองว่าเป็นรัฐเป็นประเทศชื่ออะไร แล้วมนุษย์ก็ต่อสู้ปกป้องดินแดน ขยายดินแดน สูญเสียดินแดนและชีวิตที่ต่อสู้ปกป้องดินแดนที่มีพรมแดนและมีชื่อเรียกขานเป็นประเทศทั้งหลายเหล่านั้น เป็นการมองโลกแบบเป็นโลกมนุษย์ หรือ The World เป็นการมองตัวเองของมนุษย์แบบภูมิรัฐศาสตร์ ละเลยแม้แต่จะพิจารณาปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อม มองจากฐานข้อมูลปัญหาของมนุษย์เอง มองโลกแบบนี้ มองเมื่อไรก็เห็นปัญหาเมื่อนั้น มนุษย์เรียกช่วงเวลาหรือยุคของพัฒนาการสังคมโลกแบบนี้ว่าเป็นความเจริญของมนุษยชาติ

#มาปัจจุบันนี้ สู่ยุคหลังทันสมัย (Post Modern World) มนุษย์เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิตที่หลากหลายรายรอบมากขึ้น เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มอื่น รวมทั้งเห็นความสำคัญของความหลากหลายแห่งชีวภาพบนดาวเคราะห์โลกมากขึ้น พรมแดนที่เคยลากเส้นแบ่งไว้เพื่อปกป้องอัตลักษณ์และอำนาจของเผ่าพันธุ์ตนเริ่มถูกทำลายลงโดยปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้มนุษยชาติสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ปรับขยายวิธีคิด และเดินทางข้ามพรมแดนในยุคทันสมัยมากขึ้น จนอำนาจรัฐที่เคยใช้ต่อสู้รบราฆ่าฟันทำลายล้างกันเริ่มเสื่อมสลายไร้พลังอำนาจลง โลกยุคหลังทันสมัย คือโลกปัจจุบัน เป็นโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์ทำลายกำแพงแห่งอำนาจรัฐลงอย่างเกือบราบคาบ ด้วยพลังของการเดินทาง พลังแห่งการสื่อสารของข้อมูลข่าวสาร การเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนของมนุษย์ ข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ พลังโลกาภิวัตน์กำลังสร้างโลกใหม่อย่างช้าๆ จนในอนาคตอันไกลข้างหน้า ในที่สุดมนุษยชาติก็อาจจะกลับเข้าสู่การมองโลกและสร้างโลกใหม่ให้กลับเป็นโลกที่เป็น The Earth แบบดั้งเดิมอีกครั้ง

การเดินทางของมนุษยชาติบนโลกมนุษย์กลับสู่ความเป็นดาวเคราะห์โลกแบบอดีตก่อนบรรพกาลเช่นว่านี้กำลังดำเนินอยู่และดำเนินต่อไปอย่างช้าๆ เพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่หาเวลาหยุดตัวเองให้นิ่งพอที่จะมองเห็นความเจริญในจิตใจของตัวเองเท่านั้น

มองโลกมุมแคบจึงเกิดปัญหามากมายไร้ความสงบสุข
มองโลกมุมกว้าง ยิ่งมองกว้างมากขึ้น และมองไกลออกไปมากขึ้นเท่าไร ปัญหาก็จะลดลง
ความสุขสงบก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้น
บทความในคอลัมน์ “โลกวันนี้” จำต้องมองโลกในทุกมุมมอง ไม่ว่าจะแคบหรือกว้างไกลข้ามขอบฟ้าไปแค่ไหนอย่างไร เพราะมนุษยชาติยังเดินทางไปสู่ความเจริญได้อย่างช้ามากเหลือเกิน

สมเกียรติ อ่อนวิมล
17 สิงหาคม 2561

กินยาแก้ปวดมากไป ทำไตพัง

#กินยาแก้ปวดมากไป ทำไตพัง

ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการซื้อยามากินเอง และกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะคนที่กินยาแก้ปวดต่าง ๆ ยาแก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะบางชนิด รวมถึงยาจีน ยาสมุนไพรไทย ที่ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ซึ่งมีผลทำให้ไตเสื่อม และไตวายได้

#ยาอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อไต
ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDS) เป็นยาแก้ปวดที่ดี ใช้บรรเทาปวดจากโรคเกาต์ ข้อเข่าเสื่อม ปวดประจำเดือน ไมเกรน และปวดฟัน เป็นต้น แต่ยากลุ่มนี้มีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูง ค่าการทำงานของไตลดลง ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง จนถึงขั้นต้องฟอกเลือดล้างไต จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ต้องใช้ยาให้ถูกขนาด ไม่ใช้ยาต่อเนื่องนาน ๆ และต้องมีการตรวจและติดตามการทำงานของไต และไม่ใช้กับผู้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้ว
** ที่สำคัญ ยากลุ่มเดียวกัน แต่ชื่อการค้าอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งเราควรศึกษาว่า ยานั้นเป็นกลุ่มยาเดียวกันหรือไม่ และยานั้นมีชื่อการค้าอะไร

#ยากลุ่มเอ็นเสดนี้ หลายคนใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
คือ ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคข้อเสื่อม ลดอาการปวด บวม ที่มีสาเหตุจากข้ออักเสบและเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ รวมทั้งใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน เป็นต้น

#ไอบูเฟน หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้เป็นยาแก้ปวดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ไมเกรน อาการปวดจากข้ออักเสบ และใช้เป็นยาลดไข้
ตัวอย่างยาไอบูโพรเฟน
ยาไอบูโพรเฟน (ชื่อสามัญ) มีชื่อทางการค้า เช่น บรูเฟน (Brufen), บูเฟล็กซ์ (Buflex), แอดวิล (Advil), แอมบูเฟน (Ambufen), แอนไบเฟน (Anbifen), อะนูเฟน (Anufen), อะโพรเฟน (Aprofen)

#ไพร็อกซิแคม (Piroxicam)
เป็นยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs ใช้รักษาอาการปวดและการอักเสบ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคข้อเสื่อม เพื่อลดอาการปวด และยึดตึงจากข้ออักเสบ นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการอื่น เช่น ปวดประจำเดือน ปวดแผลหลังการผ่าตัด และหลังการคลอดบุตร เป็นต้น
ตัวอย่างยาไพร็อกซิแคม
ยาไพร็อกซิแคม (ชื่อสามัญ) มีชื่อทางการค้า เช่น บิวตาซินอน ฟอร์ต (Butacinon Fort), เดซาลิน (Dexalin), เฟลแคม (Felcam), เฟลดีน (Feldene), ฟลามิก (Flamic), ไพร็อกเซน (Piroxen)

#ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)
หรือยาที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อการค้าว่า บูฟีแนค (Bufenac), ไดฟีลีน (Difelene), โดซาแนค (Dosanac) หรือโวลทาเรน อีมัลเจล (Voltaren emulgel) เป็นยาในกลุ่มยาแก้ปวดจำพวกเอ็นเสด (NSAIDs) และเป็นยาที่ใช้บ่อยตัวหนึ่งในบ้านเรา โดยใช้แก้ปวดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ปวดศีรษะไมเกรน ปวดข้ออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อเสื่อมชนิดรุนแรง ข้อสันหลังอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

#เมเฟนามิค แอซิด (Mefenamic Acid) เป็นยาในกลุ่มยาเอ็นเสด ใช้แก้ปวดที่มีความรุนแรงเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง เช่น ปวดประจำเดือน อาการปวดจากโรคข้ออักเสบ และปวดหลังการผ่าตัด

#เซเลโคซิบ (Celecoxib) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบและอาการปวดที่มีสาเหตุมาจากโรคและภาวะต่าง ๆ เช่น ปวดประจำเดือน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น

#มีลอกซิแคม (Meloxicam) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ใช้บรรเทาอาการอักเสบ บวม ตึง หรือปวดจากโรคไขข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป การใช้ยาในระยะยาวหรือในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา

หลัก 4 ควร เพื่อถนอมไต คือ กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง สอบถามจนเข้าใจถึงยาทึ่กินอยู่ แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่าเป็นโรคอะไร และมีรายชื่อยาที่ใช้เป็นประจำพกติดตัวไว้ เมื่อมาพบแพทย์
ส่วนหลัก 4 ไม่ควร เพื่อป้องกันผลเสียของยาต่อไต คือ ไม่หยุดยาเอง ไม่ซื้อยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ หรืออาหารเสริมมากินเอง ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาแล้วซื้อยาที่ไม่รู้จักมากิน และไม่กินยาของผู้อื่น โดยเชื่อว่าจะใช้ได้ผลดีเหมือนกัน
ซึ่งหากใช้ยาได้ถูกต้อง สมเหตุผล ปัญหาเรื่องไตก็จะลดลง

#ขอบคุณข้อมูลจาก
พญ.วรรณิยา มีนุ่น แพทย์ด้านอายุรกรรมโรคไต รพ.ราชวิถี
จากงานเสวนา หัวข้อ “ยาที่ควรระวังในโรคไต” จัดโดยชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

มาทำความรู้จักกับ กกต. กันหน่อย

มาทำความรู้จักกับ #กกต. กันหน่อย

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เรามักจะคุ้นเคยกับการเรียกชื่อย่อว่า “กกต.” นั้นเป็นองค์กรอิสระที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้การเลือกตั้งซึ่งถือเป็นประตูบานแรกของการเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
เมื่อ กกต. มีความสำคัญมากขนาดนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงกำหนดให้ กกต. ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ จำนวน 7 คน ซึ่งจะต้องคัดสรรจาก

(1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้ง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 5 คน และ

(2) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา อีกจํานวน 2 คน
ที่สำคัญ ในกรณีของ กกต. ห้าท่านที่คัดสรรจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ นั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ เช่น

• ต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

• ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ หรือ

• เป็นผู้ทํางาน หรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี เป็นต้น กล่าวได้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็น กกต. ได้ต้องมีทั้งคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณงามความดีที่สูงยิ่งเลยทีเดียว
เหตุที่ กกต. ต้องมีคุณสมบัติสูงก็เนื่องมาจาก กกต. มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญหลายประการ อาทิ
– การจัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
– การสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
– การดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
ปัจจุบัน เรากำลังจะมี กกต. ชุดใหม่ตามคุณสมบัติใหม่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ น่าสนใจและน่าติดตามว่า กกต. ยุคใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้สมกับเจตนารมณ์และความคาดหวังของประชาชนหรือไม่

โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
นักวิชาการผู้ชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า

5 กฎเหล็ก คนสิงคโปร์ มีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดในโลก

#คนสิงคโปร์ มีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดในโลก
#ยึดกฎเหล็ก5 ข้อของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด

1. กินดี คือ ไม่กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป
2. กายดี คือ ออกกำลังกายวันละ 30 นาที
3. ไม่อ้วน คือดูค่ามวลกายระหว่าง 18.5-24.9
4. ไม่ดื่ม คือ งดการดื่มแอลกอฮอลล์ หรือ ผู้หญิงดื่มไวน์ไม่เกินวันละ 1 แก้ว ผู้ชายดื่มไวน์ไม่เกินวันละ2 แก้ว
5. ไม่สูบ คือ งดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

คัดย่อจากบทความของ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

วิธีเอาตัวรอดเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ

คนมีสาระ
16 สิงหาคม ·
#เศรษฐกิจไทยเติบโดต่ำที่สุดในอาเซียน ดีกว่าแค่สิงคโปร์กับบรูไนซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ อินโดนีเซียเคยเป็นยักษ์หลับตอนนี้ตื่นมาหายใจรดต้นคอเราแล้ว ประเทศอื่นเติบโตมากกว่าเราเยอะ หากเรายังต้วมเตี้ยมแบบนี้ จะทำให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านี้

#แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ
– ประหยัดอดออม ลดวัตถุนิยม
– ต้องไม่กู้
– ถ้าต้องกู้ให้กู้แต่น้อย
– ต้องไม่กู้หลายทาง
– ถ้าเป็นหนี้ต้องพยายามผ่อนคืนให้หมดโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เป็นหนี้ระยะยาว

ข้อเตือนใจโดย ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

บทสัมภาษณ์ในรายการช่วยคิดช่วยทำ
ตอน 1 : https://goo.gl/QPchEs
ตอน 2 : https://goo.gl/uoFDJg

สมุนไพรทำลายไต ตายไม่รู้ตัว

สมุนไพร #ทำลายไต ตายไม่รู้ตัว 😱🤢🍃☘️

สมุนไพรที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที่ไต
– #พิษทำให้บาดเจ็บของไตโดยตรง เช่น
• #มะเฟือง สรรพคุณแก้ไอ ขับปัสสาวะ แต่อย่าดื่มมะเฟืองคั้นตอนท้องว่าง, อย่าทานมะเฟืองในขณะที่ร่างกายมีภาวะขาดน้ำ ไม่ควรทานในปริมาณมาก เพราะอาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไต ได้แก่อาการสะอึก สับสน ชัก ไม่รู้สึกตัว และนำไปสู่การเสียชีวิตได้
• #ลูกเนียง กินลูกเนียงดิบและดื่มน้ำน้อย เกิดอาการพิษพบในผู้ชายส่วนใหญ่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเอว ปัสสาวะลำบาก ความดันเลือดสูง เกิดนิ่วและอุดตันทางเดินปัสสาวะ ทานลูกเนียงแบบต้มช่วยลดพิษจากกรดบางชนิดในลูกเนียงได้
• #ชะเอมเทศ สรรพคุณแก้ไอ ละลายเสมหะ (ส่วนผสมในยาอมแก้ไอ) อาจทำให้เกิดความดันเลือดสูง ใช้ติดต่อกันนานอาจเกิดการบาดเจ็บบริเวณท่อไตส่วนต้น
• #แครนเบอร์รี่ คุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ แต่ทานมากไปต่อเนื่องนานไป (โดยเฉพาะในรูปแบบเม็ด) อาจเกิดนิ่วได้
• #มาฮวง สมุนไพรจีน สรรพคุณรักษาโรคหอบหืด และไข้หวัด และใช้ลดน้ำหนัก แต่อาจเกิดความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว มีผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการสั่นนอนไม่หลับ อาจเกิดนิ่ว(กรณีทานในรูปแบบอาหารเสริม) หรืออาจรุนแรงถึงเลือดออกในสมอง หัวใจเต้นผิดปกติ จนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น

– #พิษจากสารที่ปนเปื้อนกับสมุนไพร
ขาดมาตราฐานในการผลิต เช่น พบเสตียรอยด์, สารตะกั่ว,สารหนู,สารปรอท ทำให้เกิดพิษ เกิดการบาดเจ็บที่ท่อไต เกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ เกิดอาการเบาจืด เป็นต้น
– #พิษจากการใช้สมุนไพรผิดชนิด
เช่นใช้สมุนไพรจีนบางตัวที่มีส่วนผสมของ Aristolochic acid เพื่อใช้ลดน้ำหนัก หรืออยู่ในอาหารเสริม ทำให้เกิดไตเสื่อมอย่างรวดเร็ว และภาวะซีดรุนแรง และอาจจำไปสู่การเป็นมะเร็งของเซลส์ทางเดินปัสสาวะ
– #ฤทธิ์ของสมุนไพรตีกับยาตัวอื่น
เช่น การใช้ยา St.John’s wort เพื่อรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ และต้านภาวะซึมเศร้า อาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้านเฉียบพลันต่อยากดภูมิในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต
– #พิษจากการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโพแทสเซียม

#กลุ่มทำให้โพแทสเซียมสูง

• น้ำลูกยอ มีความเชื่อว่าใช้รักษามะเร็ง และอาจทำให้เกิดตับอักเสบ
• ทุเรียนก้านยาว, ทุเรียนชะนี
• ส้มสายน้ำผึ้ง

#กลุ่มทำให้โพแทสเซียมต่ำ #ความดันเลือดสูง

• ชะเอมเทศ
• มะขามแขก
• มาฮวง
• โสม

เรียบเรียง : ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ข้อมูล : สุภินดา ศิริลักษณ์, อาคม นงนุช, ชาครีย์ กิติยากร
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล